> Historie > Něco o nás

HISTORIE SPORTOVNÍ GYMNASTIKY V BUČOVICÍCH

V r. 1977 se do Bučovic přiženil Mgr. PETR PETRŽELA z Vracova,trenér a rozhodčí  sportovní gymnastiky I.třídy. Spolu s manželkou Drahomírou /rozenou Ševčíkovou/ a Mgr. JIŘÍM KŘÍŽEM /později starostou města/ rozjel ihned přípravy  k založení oddílu.  Po zaregistrování v TJ , zajištění pronájmu tělocvičen místních škol  a po projednání spolupráce s dětskými lékaři byly realizovány podrobné testy žáků ZŠ v Bučovicích. 14. října 1977 stanulo v tělocvičně tehdy SZTŠ Bučovice /nyní gymnázium/ 26 žáků , s nimiž  byly zahájeny treninky. Prvním  předsedou výboru se stal ZDENĚK MACH, který oddíl vedl 7 let. 1. schůze výboru oddílu se konala v lednu 1978. Byly provedeny testy vstupního charakteru i pro děvčata. Na jejich vzestupu má největší podíl trenér FRANTIŠEK ŽOUŽELA. Začala pravidelná, systematická práce trenérů, kteří byli postupně výše uvedenou trojicí v okresních,krajských a celostátních tělovýchovných institucích, stejně tak jako rozhodčí. Oddíl SG TJ Sokol Bučovice  vyvíjí svou činnost 25 roků. Mimo sportovních a celospolečensky uznávaných úspěchů se základním krédem oddílu  stala tréninková práce 3x týdně/ mužská i ženská složka/ , obětavá a nezištná práce dobrovolných trenérů a trenérek, 50 – 60 pravidelně  cvičících adeptů gymnastického umění a za léta účast ve více jak 450 závodech !!! u nás i v zahraničí /Slovensko, Německo, Rusko, Rakousko/ přes 80000 km naježděných za gymnastikou a kolektiv, který ví co chce a v rámci skromných možností dělá pro to maximum.

Po Z. Machovi převzal vedení oddílu br. ZDENĚK TICHÝ, který stojí v čele bučovské gymnastiky již 18 roků.

Členové oddílu br. Petržela a Tichý jsou zastoupeni v různých  tělovýchovných výborech a komisích. Oddíl SG úzce spolupracuje s výborem Sokola Bučovice do něhož vstoupil v r.1991. Tento rok byl také nejúspěšnější  z hlediska soutěže jednotlivců, když LADISLAV VEJMOLA 2x , DAVID HOLZER-host. z Vyškova, nyní repezentant  ČR ve sportovním aerobiku a RADIM SEDLÁČEK vybojovali  na přeborech ČR 3 bronzové medaile /v Jablonci

a v Písku/ a to po přípravě v ryze amatérských podmínkách na zastaralém nářadí  a v přímém souboji se závodníky  profesionálních oddílů! Velkou zásluhu na těchto výsledcích má především trenér JOSEF SEDLÁK.

Pro družstva byl nejúspěšnější rok 1995, kdy družstvo dorostenců ve složení BEDÁŇ MICHAL,PETR STAVĚLÍK, LUKÁŠ KRATOCHVÍL a hostující MARTI VLK ze Zlína vybojovalo na mistrovství ČR v Přerově dokonce stříbrné medaile!!

Velmi úspěšný byl i loňský  rok  1999,nejlepšími sportovci oddílu  se stali JAKUB ŠEVČÍK a LENKA ZEMANOVÁ.

Momentálně široký trenérský a funkcionářský kádr skýtá záruku, že i v roce 2000 bude bučovská SG úspěšná..Uznání zaslouží všichni,kdo pro naši mládež pracují,ale lokomotivy oddílu tvoří  br. PETR PETRŽELA, RICHARD MLČOUŠEK, LADISLAV VEJMOLA, MICHAL BEDÁŇ, JANA POLOUČKOVÁ, ZDENĚK TICHÝ a JOSEF ŠEVČÍK.

Velký dík patří sponzorům oddílu především firmám JKZ INSTRUMENT / br. JIŘÍ KŘÍŽ další z hybných pák oddílu/, AUTODOPRAVĚ HABARTA,firmě  NEOTEX /Ing. MICHAEL ZAJÍČEK, CsC./ a celé řadě dalších. To je jedna vyživovací tepna.

Tou zásadní je ČESKÁ OBEC  SOKOLSKÁ PRAHA, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BUČOVICE a ŽUPA VANÍČKOVA BRNO.

Náš oddíl  je rozhodnutím odboru sportu ČOS za své kvalitní výsledky zařazen do vybraných oddílů mládeže a dospělých,které dostávají pro svou činnost státní dotaci od MŠMT. Vždyť našim mužům patří 5.příčka  v I.lize mužů !! Z amatérských oddílů je na tom u nás lépe pouze výborný Sokol Kolín!!

Upřímné poděkování patří všem rodinám trenérů, rozhodčích a funkcionářů, které umožňují jejich maximální zapojení do činnosti oddílu,který ačkoli cvičí a závodí ve  4 tělocvičnách!! a nedisponuje vlastním nářadím/jen výjimky/ a vlastní tělocvičnou, repezentuje své město, TJ Sokol a okolí.

Rovněž spolupráce se základními školami a konkrétně s jejich ředitelstvím je na velmi dobré úrovni a nese své ovoce v podobě kvalitních výsledků a dotváření růstu osobností dětí.

Za dobu 25 let  si bučovská,okresní, jihomoravská a republiková veřejnost zvykla na precizní organizaci „Memoriálu profesora Antonína Součka- žáků“, „Pohár studentstva-žákyň“, „Moravsko-Slezskou ligu“, „Běh 28.října“, „Falcon  cup“ dále na veselé „Šibřinky“ a jiné akce.

Prostřednictvím vývěsky a okresního,krajského,celostátního tisku, hlasatelskou službou/br.Petržela/,spoluprací s Českou televizí,MÚ v Bučovicích, kabelovou televizí a nyní i internetovou stránkou jsou příznivci sportu pravidelně informováni o činnosti  oddílu SG Bučovice a jeho sportovních gymnastů. 4 pečlivě vedené fotokroniky tento fakt jen zdůrazňují.

Oddíl SG TJ Sokol Bučovice je již 2. nejvýznamějším oddílem/po Sokolu SG Zlín/ Letního výcvikového tábora na Soboňkách u Rohatce,jehož 40.letá  historie je výchovou gymnastické mládeže a i reprezentantů pověstná.

Věříme, že zodpovědná , pravidelná, systematická a obětavá práce celého dnes již téměř osmdesátičlenného oddílu  bude pokračovat i v příštím tisíciletí.

Jak běžela léta - 1.část

 

1977 – V srpnu 1977 se do Bučovic přiženil P.Petržela, odchovanec vracovské gymnastiky, dnes již zesnulého F.Novotného. Dle zkušeností svého vzoru navázal ihned spolupráci s výborem TJ a spolu s manželkou Drahomírou, roz.Ševčíkovou se pustil do práce. Zajištění prostoru pro cvičení, testy, spolupráce s TJ, rodiči, školami, lékařem.

14.10. se koná první trénink v tělocvičně SEŠ – přítomno 26 chlapců

Je ihned navázána družba s oddílem sportovní gymnastiky TJ Sokol Vracov. V listopadu se k manželům Petrželovým přidává J.Kříž a hned za ním Z.Mach. Vzniká jádro výboru oddílu.

 

1978 – První výbor oddílu pracuje ve složení:

Z.Mach (předseda), P.Petržela, D.Petrželová, J.Kříž, R.Sokola a S.Neumann. V únoru zahajuje po přijímacích testech činnost ženská složka oddílu. Kromě D.Petrželové jsou to: M.Matulová, M.Trbolová, D.Nahodilová a Irena Bradáčová Poprvé vystupujeme na akademii k osvobození města, jedeme na LVT Soboňky. První titul přeborníka okresu získává Z.Dufek (později závodník a trenér Zbrojovky Brno). Zemanová 4. na Memoriálu Z.Olejníka v Drnovicích.

 

1979 – Chlapci po 4.místě v přeboru kraje postupují poprvé do přeboru ČSR v Jičíně, kde končí 17. Vítězí na krajském spartakiádním závodě v Brně, Mlčoušek R. 2. v jednotlivcích. Děvčata se zařazují v okresních soutěžích hned za Vyškov. Hoši v sestavě Režný, Nezdařil, Mlčoušek R., Marko 3. na celostátních závodech v Košicích – Memoriálu J. Pajora. Získány 2 tituly „Vzorný kolektiv mládeže“. Startujeme úspěšně v krajské lize, propagujeme činnost oddílu (rozhlas, tisk, vývěska).

 

1980 – Založen Memoriál prof. A. Součka závod žáků ve sportovní gymnastice. Prvním vítězem Radomil Marko. 6 žáků zařazeno do 200 členného výběru ČSSR. Děvčata poprvé postupují do krajského přeboru – zde kategorie žákyň 9.místo. Získáváme 38 odznaků zdatnosti. P.Petržela pracuje aktivně v předsednictvu krajského svazu sportovní gymnastiky, další v okresním svazu, školíme nové trenéry, mění se závodní kádr. Pochodujeme v prvomájovém průvodě atd. Založen závod – Pohár MČSP žákyň - první vítězka:L.Kudličková.

 

Jak běžela léta - 2.část

 

1981 – Vynikající úroveň Memoriálu prof.A.Součka – dostaveníčko našich závodnických, trenérských a rozhodcovských špiček – dr.Hrubý, ing.Skoumal, F.Bočko, J.Konečný, D.Bohňa, L.Kornoš, M.Supek, Š.Hruška, J.Přibyl atd. Chlapci 2x postupují do přeboru ČSR. Oddílu udělen titul „Vzorný oddíl III.stupně“. Žáci – 11.místo v přeboru ČSR, Nezdařil 29. Ženskou složku posiluje zkušený a obětavý trenér z Vážan F.Žoužela. H.Posoldová přebornicí okresu. Po P.Petrželovi J.Kříž vyhlášen nejlepším trenérem a rozhodčím okr.Vyškov. Několik prvenství děvčat v Drnovicích, hoši úspěšní celostátně.

 

1982 – Pěkné výsledky hochů i děvčat na různých závodech, uspořádána veřejná cvičební hodina k MDŽ. V soutěži o nejlepší oddíl ČSR 23.místo z 59 oddílů. Brigády, sběr odpadkových surovin, uspořádána výstava medailí, diplomů a trofejí k 5.výročí vzniku oddílu. Děvčata 2.místo na MČSP. Chlapci 12.místo z 29 družstev v Šumperku – na celostátním závodě Memoriálu R.Pauly.

 

1983 – Blanař z Prahy a Vinohrady Bratislava vítězí v Memoriálu prof.Součka (13 družstev). Dorostenky – 4.místo v krajských přeborech – Posolda 2. v krajské lize, družstvo starších žáků 3. v kraji, 11. v ČSR, 10. v Šumperku. Z.Mach úspěšný v dorost.soutěžích. P.Petržela a J.Kříž rozhodčími I.třídy. Dalších 5 trenérů vyškoleno.V závěru roku získán titul „Vzorný oddíl II.stupně“.

 

1984 – Stáváme se již 2.největším oddílem TJ. Zvyšujeme členskou základnu. Daří se nám ve větší míře zapojit rodiče do práce oddílu. Zastoupení v tělových.orgánech: 2x kraj.svaz, 2x okr.svaz, 1x TJ. Z důvodů pracovního zaneprázdnění se vzdává funkce předsedy oddílu Z.Mach st. a jeho funkci přebírá Zdeněk Tichý. Za 7 let poctivé práce je mu poděkováno a pracuje dále jako kronikář. Z výsledků : Chlapci 2 . v krajské lize, přeborníci okresu (již po několikáté) v krajských přeborech, 3x 3.místo, v přeboru ČSR 13.místo žáci a 12.dorostenci, Zbožínková vítězí v Memoriálu M.Olejníka, 3x 1. v OP. Pohár MČSP dívek poprvé díky úsilí celé bučovické veřejnosti v nové hale.

 

Jak běžela léta - 3.část

 

1985 –   P.Jiřina Jarská, dcera prof.A.Součka, opět předala ceny vítězům (letos M.Kováčovi z Elánu Prievidza). Ml.žáci – 9.místo na přeboru ČSR – sestava: A.Macho, V.Jabůrek, F.Lučný, P.Blahutka – trenér Z. Mach ml. 2.místo žáků v krajské lize. Naši rozhodčí Petržela a Kříž rozhodují již přebory ČSR I.třídy. Ve zdravicích se ozývají bývalí cvičenci, trenéři a cvičitelé. Nejúspěšnějším závodníkem tohoto roku František Lučný – talent. 2.místo chlapců v Memoriálu prof.Součka, 4 starty v přeboru ČSR, 9.místo dorostenců, 2.místo žákyň v okresním přeboru, Hudcová R. 10. v KP.

 

1986 –   Vladimír Jabůrek (sportovec) a Zdeněk Mach (trenér) vyhlášení nejlepšími sportovci a trenéry okr.Vyškov za tento rok. O.Riessler střídá legendu F.Novotného ve funkci ředitele letního výcvikového tábora. Účast na letním táboře je vždy poctou pro každého účastníka. Velké uznání našemu oddílu – získáváme titul „Vzorný oddíl I.stupně“. Nejlepším závodníkem roku jednoznačně  je V.Jabůrek. Žáci poprvé v historii oddílu vítězí v kr.lize. V.Jabůrek vítězí v Chrudimi a je 2. na Memoriálu A.Petržely ve Vracově. Vítězíme i v celostátní soutěži „O cenu města Vyškova“. P.Houšť 6. v krajském přeboru dorostenců. A.Šimková 10. v poháru MČSP, družstvo 5., 4x1.místa děvčat v Drnovicích. I.Blechová vítězí v Rousínově.

 

1987 –   Oddíl se přuhlašuje do soutěže „O bronzovou plaketu ČSTV“. Memoriál prof.  Součka opět na vysoké úrovni. M.Barák 2. na poháru Únorového vítězství v Chrudimi, 3.družstvo. 5 nových trenérů III. tř. vyškoleno v Gottwaldově. Spolupráce ženské složky s MěDPM v Bučovicích na velmi dobré úrovni. Děvčata vítězí (3x) na Velikonočním beránku v Ostrožské Nové Vsi. Dorostenci 2. a 3. místo v KP. Hezký úspěch v Gottwaldově na přeboru ČSR – 7.místo a 9.místo dorostenců. Těžká ztráta pro nás všechny – umírá F.Novotný, zakladatel a legenda sportovní gymnastiky, učitel nás všech. Účast na kremaci v Gottwaldově – 6 čelnů oddílu. Spolupríce – tradiční připřípravě sportovních školnách her. P.Petržela vyznamenán diplomem O.Jandery. A.Šimková 8. v krajsém přeboru,dorostenky 4.místo v KP, v Praze na mezinárodních závodech – 4x ve finále, Laďa Vejmola 2. na koni na šíř. Tradiční účast na letním výcvikovém táboře Soboňky.Filmováno a vysíláno ČST Brno.

 

Více najdete v almanachu vydaného v roce 2007 k 30. výročí - ke stažení zde!