Vítáme Vás na stránkách oddílu sportovní gymnastiky TJ SOKOL BUČOVICE

Aktuální informace:

Pozvánka na 45.ročník memoriálu Petra Petržely a Antonína Součka - vice ZDE

Vložen rozpis na 45.ročník mem.Petra Petržely a Antonína Součka - Sekce "Naše závody"

Něco o nás

V r. 1977 se do Bučovic přiženil Mgr. PETR PETRŽELA z Vracova,trenér a rozhodčí sportovní gymnastiky I.třídy. Spolu s manželkou Drahomírou /rozenou Ševčíkovou/ a Mgr. JIŘÍM KŘÍŽEM /později starostou města/ rozjel ihned přípravy k založení oddílu. Po zaregistrování v TJ , zajištění pronájmu tělocvičen místních škol a po projednání spolupráce s dětskými lékaři byly realizovány podrobné testy žáků ZŠ v Bučovicích. 14. října 1977 stanulo v tělocvičně tehdy SZTŠ Bučovice /nyní gymnázium/ 26 žáků , s nimiž byly zahájeny treninky. Prvním předsedou výboru se stal ZDENĚK MACH, který oddíl vedl 7 let. 1. schůze výboru oddílu se konala v lednu 1978. Byly provedeny testy vstupního charakteru i pro děvčata. Na jejich vzestupu má největší podíl trenér FRANTIŠEK ŽOUŽELA. Začala pravidelná, systematická práce trenérů, kteří byli postupně výše uvedenou trojicí v okresních,krajských a celostátních tělovýchovných institucích, stejně tak jako rozhodčí.

Oddíl SG TJ Sokol Bučovice vyvíjí svou činnost 35 roků. Mimo sportovních a celospolečensky uznávaných úspěchů se základním krédem oddílu stala tréninková práce 3x týdně/ mužská i ženská složka/ , obětavá a nezištná práce dobrovolných trenérů a trenérek, 50 – 60 pravidelně cvičících adeptů gymnastického umění a za léta účast ve více jak 450 závodech !!! u nás i v zahraničí /Slovensko, Německo, Rusko, Rakousko/ přes 80000 km naježděných za gymnastikou a kolektiv, který ví co chce a v rámci skromných možností dělá pro to maximum.